Flowquik™ Suction Irrigation System

Flowquik™ Suction Irrigation System

2017.12.20 

VHMED introduces Flowquik Suction Irrigation System, featured with dual spike irrigation connections.


CONTACT US

A1, 173 Ganjiang Road, 
Tongzhou Bay, Jiangsu, 
226332
China

Email: info@vhmed.com
Phone: +86-513-8692-0166
Fax: +86-513-8692-0266
 

COMPANY